אני בשמחה אבוא לראות את הגינה והדרך הטובה ביותר להתחיל הוא לשלוח הודעה או להתקשר. נוכל לשוחח על הגינה ואיך אוכל לסייע בקידום הפרויקט.
טלפון: 0544-824-234
mail: david.pastoralia@gmail.com