תכנון גינה טבעית

זינה ב"סגנון טבעי", תנסה לחקות את הטבע. מעשית, הדבר מתבטא בכמה אופנים. גינה כזו תכלול אלמנטים מסוגים רבים יחסית – אבנים, אדמה, פרחים, עץ או שניים וכן הלאה.